Solutions in Energy. Smart and Effective.

Celosvetový trend efektívnejšieho využívania energie znamená vyššiu závislosť na IT technológiách s cieľom nájsť inovatívne, inteligentné riešenia. Hlavným poslaním spoločnosti Solien ponúkať podporné služby v oblasti energetiky.

Tvorba inovatívnych a inteligentných riešení

Spoločnosť sa zameriava na hľadanie a tvorbu inovatívnych riešení v energetike v snahe zvýšenia efektivity prevádzky firiem podnikajúcich v oblasti energetiky.

Napĺňanie legislatívnych a regulačných nariadení

Oblasť energetiky je významnejšie ako kedykoľvek predtým ovplyvňovaná legislatívnymi a regulačnými nariadeniami (napr. EMIR, REMIT a pod.), kde sa snažíme o efektívne ale zároveň bezpečné napĺňanie povinností našich klientov.

IT produkty pre plynárenstvo a elektroenergetiku

Na základe mnohoročných skúseností v oblasti energetiky prenášame IT riešenia s pridanou hodnotou šitých na mieru jednotlivým klientom v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky.

Poradenstvo

V neposlednej rade súčasťou portfólia ponúkaných služieb je oblasť poradenstva, zameraného na trhy s plynom a elektrinou v jednotlivých európskych krajinách, špecificky pre oblasť strednej a východnej Európy.